AUTORIŲ TEISĖS

Be svetainės savininko leidimo naudoti ir platinti interneto svetainėje Beribe.lt esančią tekstinę, grafinę, garsinę ir kitą informaciją kitose interneto svetainėse bei žiniasklaidos priemonėse griežtai draudžiama. Visos autorių teisės į interneto svetainėje Beribe.lt pateikiamą medžiagą priklauso savininkui, jeigu konkrečiu atveju nėra nurodyta kitaip. Visais klausimais dėl autorinių teisių bei Beribe.lt esančios medžiagos panaudojimo kreipkitės el. paštu pagalba@beribe.lt

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

Valdytojas deda visas pastangas, kad svetainėje Beribe.lt būtų pateikiama tiksli ir teisinga informacija,  neneša teisinės atsakomybės už pateikiamos informacijos naujumą, tikslumą ir padarinius, kurie gali kilti dėl naudojimosi svetainėje Beribe.lt pateikta informacija.

TAISYKLĖS

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje Beribe.lt.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje Beribe.lt taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

1.3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje Beribe.lt suformavęs prekių krepšelį, nurodo pristatymo adresą, pasirenka atsiskaitymo būdą, susipažįsta su Pardavėjo taisyklėmis  ir paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ (žr. 5 punktą „Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai“).
1.4. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma el. Parduotuvėje Beribe.lt.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Užsisakyti prekes el. parduotuvėje Beribe.lt Pirkėjas gali:
2.1.1. užsiregistruodamas šioje el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;
2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1. taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.
2.3. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
2.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje Beribe.lt bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir  neatskleisti prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje Beribe.ltt šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
3.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
3.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Beribe.lt administraciją el paštu: pagalba@beribe.lt
3.4. Pirkėjas, naudodamasis el. Parduotuve Beribe.lt, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės Beribe.lt teikiamomis paslaugomis.
4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės Beribe.lt darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve Beribe.lt arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjui priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės Beribe.lt registracijos formoje.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

4.5. Pardavėjas pasilieka teisę bet kada pakeisti galiojančių pasiūlymo sąlygas, įskaitant bet neapsiribojant trukmę, bei produktų kainas.

5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai

5.1. El. parduotuvėje Beribe.lt Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.
5.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.
5.3. Prekių kainos el. parduotuvėje Beribe.lt ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.
5.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
5.4.1. atsiskaitymas naudojantis el. bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama el. bankininkystės sistema.  Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko el. bankininkystės sistemoje.
5.4.2. Atsiskaitymas banko pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į el. parduotuvės banko sąskaitą.
5.5. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti iškart patvirtinęs užsakymą. Tik gavus apmokėjimą, suruošiamas prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

5.6. Parduotuvėje galiojančios akcijos ir pasiūlymai niekada nėra sumuojami.

6. Prekių pristatymas

6.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Jei dėl Pirkėjo kaltės buvo nurodytas netikslus adresas, o siunta dėl šios priežasties grąžinta Pardavėjui, pageidavus siuntą persiųsti, Pirkėjas padengia persiuntimo išlaidas pats.
6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam  asmeniui.
6.3. Prekės pristatomos registruotu paštu arba prekes pristato Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris).
6.4. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes Lietuvoje per ilgiausią 10 d.d. terminą, o ES sąjungoje per 25 d.d. terminą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

6.5. Jeigu Pardavėjas pastebi, kad pristatymo terminas bus ilgesnis nei numatytas šiose taisyklėse dėl nuo Pardavėjo priklausiančių aplinkybių, jis privalo apie tai informuoti pirkėją per 2 d.d. nuo šio fakto paaiškėjimo ir pasiūlyti palaukti arba grąžinti už užsakymą visus sumokėtus pinigus.
6.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
6.6. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
6.7. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

7. Prekių grąžinimas ir keitimas

7.1. Nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos.
7.2. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
7.2.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
7.2.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
7.3. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 8.2. straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
7.4. Grąžinant gautą ne tą prekę ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.
7.5. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.

8. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė

8.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius problemas ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
8.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.8.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei el. parduotuvės Beribe.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie el. parduotuvė Beribe.lt naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
8.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
8.5. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

9. Informacija

9.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali skelbti el. parduotuvėje Beribe.lt įvairias akcijas.
9.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų atlikimo momento.
9.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
9.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės Beribe.lt skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.
9.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių  pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

10. Techniniai duomenys

10.1. Administruodami interneto svetainę bei atlikdami Beribe.lt serverių darbo profilaktiką, galime naudoti lankytojų kompiuterių IP adresus. IP adresas taip pat gali būti panaudotas identifikuojant lankytoją ir renkant kitą statistinę informaciją. Galime panaudoti “slapukus” (angl. cookies) ir išsaugoti Beribe.lt svetainės lankymo istorinius duomenis.

11. Asmeniniai duomenys

11.1.Beribe.lt svetainėje pateikiamose užsakymo formose lankytojų gali būti prašoma pateikti asmeninę ar įmonės informaciją (pavyzdžiui, nurodyti vardą, savo telefono numerį, el.pašto adresą ar įmonės biuro adresą). Lankytojo asmeniniai duomenys gali būti panaudoti tuo atveju, jei komandai reikėtų su juo susisiekti.

12. Duomenų apsauga

12.1. Beribe.lt svetainės lankytojų surinkti duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
13.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

 

Klientų atsiliepimų Beribe.lt tvarkymo taisyklės

Apibrėžimai

Atsiliepimas – tai Kliento, įsigijusio (nusipirkusio) prekę internetinėje svetainėje, pateikta vieša nuomonė apie prekę.
Reitingas – tai pirkėjo įsigytos (nupirktos) prekės Svetainėje pateiktas įvertinimas balais – 5 (penkių) žvaigždučių sistemoje.

Įmonė – šioje sutartyje vadinama „Bendrovė“, „Mes“ arba „Mūsų“ reiškia Kosmetikos laboratorija, MB

Klientas – (šioje sutartyje vadinama „Jūsų“, „Pirkėjas“, ,,Jūs“) reiškia asmenį, kuris naudojasi Svetaine, arba įmonę ar kitą juridinį asmenį, kurio vardu toks asmuo prisijungia prie Svetainės arba ja naudojasi.

Neautentiškas atsiliepimas – tai bet kurio asmens pateikta atvira nuomonė Svetainėje, tačiau tokios nuomonės autentiškumo ar pagrįstumo https://Beribe.lt patikrinti neturi galimybių.

Svetainė – tai svetainė, pasiekiama adresu: https://Beribe.lt

  1. Bendrosios nuostatos

1.1. Svetainėje pirkėjų pateiktus atsiliepimus administruoja, saugo ir viešina https://Beribe.lt

1.2. Bendrovė neatsako už Svetainėje patalpintuose atsiliepimuose esančią informaciją, nuomonę, neatitikimus, netikslumą ar klaidingumą bei iš to kilusias neigiamas pasekmes vartotojui, išskyrus tą informaciją, kurią pateikia pati Svetainė.

1.3. Įmonė įgyvendina techninius sprendimus, kad atsiliepimus apie prekę ir (ar) jos reitingus pateikę asmenys būtų realūs įvertintos prekės pirkėjai.

1.4. Asmens identifikacijos dėl pateikto atsiliepimo ir (ar) reitingo apie prekę tikslu bei siekdama vartotojams leisti susipažinti su Svetainėje įsigijusių prekę pirkėjų patirtimi ir nuomone (vertinimu), https://Beribe.lttvarko pirkėjo pateiktus asmens duomenis. Daugiau apie asmens duomenų tvarkymą galima sužinoti Privatumo politikoje.

1.5. Šiose Taisyklėse nenurodytus klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai.

  1. Atsiliepimų ir reitingų rašymas ir talpinimas

2.1. Visi atsiliepimai (neigiami ir teigiami) ir reitingai apie https://Beribe.lt parduodamą prekę, paslaugą, Jūsų patirtį ir nuomonę skelbiami laikantis šių taisyklių:

2.1.2. Skelbiami atsiliepimai tik iš Klientų ir pirkėjų, realiai įsigijusių ar naudojusių prekę iš https://Beribe.lt

2.1.3. Produktų puslapiuose skelbiami atsiliepimai susiję tik su asmenine patirtimi naudojant tą produktą, kurio puslapyje yra skelbiamas atsiliepimas. Atsiliepimai nesusiję su pačiu produktu ar jo kokybe, pvz.: dėl paslaugų kokybės, pristatymo, kainos, pakuotės ir t.t. nėra viešinami, arba gali būti redaguojami tokią informacijos dalį pašalinant.

2.1.4. Bendrovė neskelbia komentarų ir turi blokuoti komentarus, kurie:

– yra susiję su nelegalia veikla;

– Atsiliepimų turinys yra įžeidžiantis arba nesusijęs su Įmonės paslaugomis ar prekės ženklu;

– Atsiliepimuose yra keiksmažodžių, neapykantos kurstymo, diskriminacijos, grasinimų ir pan.

2.1.5. Jeigu skelbiate neigiamus atsiliepimus, Jūs neturite būti susiję su konkurentais.

2.1.6. Negalite organizuoti kampanijos, skatinančios kitus skelbti teigiamus ar neigiamus atsiliepimus.

2.1.7. Negalite skelbti melagingų ar klaidinančių teiginių.

2.2. Kiekvienos prekės įvertinimo Reitingas yra nuo 1 iki 5 žvaigždučių. Atitinkamai 1 žvaigždutė – visiškai nepatiko, 2-3 žvaigždutės – vidutiniškai patiko, 4 žvaigždutės – patiko, 5 žvaigždutės – labai patiko.

2.3. Svetainėje viešai rodomas tik atsiliepimas/reitingą pateikusio asmens vardas/pavadinimas ir atsiliepimo turinys.

2.4. Vadovaujantis teisės aktų reikalavimais el. pašto adresas, telefono numeris ar kita informacija susijusi su asmeniu, kuris pateikė Atsiliepimą nėra publikuojama teisėtais pagrindais.

2.5. Įmonė gali priimti, atmesti arba pašalinti atsiliepimus savo nuožiūra. Bendrovė neįsipareigoja tikrinti atsiliepimų arba juos ištrinti, net jei kas nors mano, kad atsiliepimai yra nepriimtini ar netikslūs.

2.6. Įmonė neprisiima atsakomybės už patalpintus atsiliepimus, vertinimus ar komentarus ir iš jų kilusias pretenzijas ar nuostolius.

2.7. Bendrovė nekoreguoja gautų Atsiliepimų teksto, išskyrus akivaizdžias gramatines ar skyrybos klaidas.

  1. Baigiamosios nuostatos

3.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

3.2. Įmonė turi teisę keisti, taisyti ir pildyti Taisykles teisės aktuose nustatyta tvarka. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo momento.

3.3. Svetainėje pateikdamas atsiliepimą, Jūs suteikiate įmonei visišką teisę į atsiliepimo turinį, kurį Mes galime atkurti, ištrinti, modifikuoti, versti, bet kokiomis priemonėmis perduoti, rodyti, atlikti, ir (arba) platinti visą su atsiliepimu susijusį turinį.

3.4. Asmenys gali kreiptis dėl Bendrovės vykdomo Atsiliepimų tvarkymo el. paštu: info@kosmetikoslaboratorija.lt

3.5. Asmenys, manantys, kad jų teisės buvo pažeistos, gali prašymą/skundą pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.

Juridinio asmens pavadinimas: Kosmetikos laboratorija, MB

Įmonės kodas: 304452130

Buveinės adresas: Gamyklų g. 9, LT-68108 Marijampolė

El. paštas: info@kosmetikoslaboratorija.lt